ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
14 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนจากโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา จำนวน 4 คน 
ได้แก่ 
1. เด็กหญิงสุวชา ทับทิมย้อย นักเรียนชั้น ม.1/1
2. เด็กหญิงวิภาวินี ณัฐพูลวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.3/1
3. นางสาวรติมา เพชรกิ่ง นักเรียนชั้น ม.5/1
4. นางสาวดลยา กิ่งทวยหาญ นักเรียนชั้น ม.6/1
ได้เข้ารับทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561จากมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองกันเกรา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,15:33   อ่าน 53 ครั้ง