ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
15 พฤศจิกายน2561 ตรวจสารเสพติดประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาได้ทำการตรวจสารเสพติดนักเรียนชาย ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอเขาชะเมา, สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา ซึ่งได้อนุเคราะห์ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสารเสพติด
ซึ่งโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาได้ทำการตรวจเป็นประจำทุกเดือน
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,15:59   อ่าน 70 ครั้ง