ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
28 มีนาคม 2562 กีฬาสามัคคี สมาคมครูเชาชะเมา
กีฬาสามัคคี สมาคมครูเชาชะเมา
      เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 สมาคมครูเขาชะเมา ได้จัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี ระหว่างคณะครูจากโรงเรียนสังกัด สพป.ระยอง2 
และคณะครูจากโรงเรียนสังกัด สพม.18 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2562,16:26   อ่าน 30 ครั้ง