ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายมนตรี คนเล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา นำคณะครูโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาเษก พุทธศักราช 2562 โดยในณัฎฐพงศ์ สุขวิศิฎฐ์ นายอำเภอเขาชะเมา เป็นประธานในพิธี  เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์ ศูนย์ราชการอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2562,19:02   อ่าน 18 ครั้ง