ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 16) 14 พ.ย. 61
การออกแบบหน้าปกแฟ้มสะสมผลงานด้วย Info graphic โดยครูสุจิตรา ศรีจันทร์ (อ่าน 33) 16 ก.ค. 61
Link สำหรับ Download เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 (อ่าน 17) 06 มิ.ย. 61
ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 426) 16 พ.ค. 61
หลักสูตรสถานศึกษาเขาชะเมาวิทยา (อ่าน 73) 16 พ.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 250) 02 เม.ย. 61
ตัดงบภาคเรียนที1 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 64) 30 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเขาช (อ่าน 220) 30 มี.ค. 61
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา (อ่าน 63) 30 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 359) 21 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (อ่าน 363) 12 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้า (อ่าน 372) 17 พ.ย. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา (อ่าน 444) 03 ก.ค. 60