ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุรัชฎา ตรีสัจจญาณ
ครู คศ.2

นายณัฎฐชญาภัทร กล้ารบ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2