ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินระดับประเทศ กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปี2560
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกนกนภา พัดมา
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,06:21   อ่าน 81 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศระดับภาคการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.ต้น ปี2560
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกนกนภา พัดมา
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,06:20   อ่าน 76 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การแข่งขัน\"พูดภาษาระยอง\" ปี2560
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิง อภิชญา สรรเสริญ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,06:18   อ่าน 63 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การแข่งขัน\"พูดภาษาระยอง\" ปี2560
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิง กนกนิภา ทับวาที
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,06:18   อ่าน 74 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การแข่งขัน\"พูดภาษาระยอง\" ปี2560
ชื่อนักเรียน : นางสาว หนึ่งฤทัย แข็งแรง
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,06:17   อ่าน 80 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การแข่งขัน\"พูดภาษาระยอง\" ปี2560
ชื่อนักเรียน : นางสาวศูภุชนุช สระแก้ว
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,06:17   อ่าน 55 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปี2560
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกษมา ภักดีงาม
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,06:15   อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง กิจกกรม การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปี2560
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวชิราภรณ์ สาครพิทักษ์
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,06:15   อ่าน 49 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน กิจกกรม การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปี2560
ชื่อนักเรียน : นางสาวฐิติวรดา ไกรวาส
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,06:14   อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปี2560
ชื่อนักเรียน : นางสาววรปรีย์ เรืองศรี
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,06:13   อ่าน 36 ครั้ง