ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายเอกพันธ์ แวงวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,19:42  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะพื้นฐานการวาดเส้น ชั้น ม.4 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ชุดที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายเอกพันธ์ แวงวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,18:06  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะพื้นฐานการวาดเส้น ชั้น ม.4 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ชุดที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายเอกพันธ์ แวงวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,18:03  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะพื้นฐานการวาดเส้น ชั้น ม.4 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ชุดที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายเอกพันธ์ แวงวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,17:56  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะพื้นฐานการวาดเส้น ชั้น ม.4 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ชุดที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายเอกพันธ์ แวงวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,17:54  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะพื้นฐานการวาดเส้น ชั้น ม.4 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ชุดที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายเอกพันธ์ แวงวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,17:51  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะพื้นฐานการวาดเส้น ชั้น ม.4 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ชุดที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายเอกพันธ์ แวงวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,17:33  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด
ชื่ออาจารย์ : นายเอกพันธ์ แวงวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,14:19  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงสร้างรายวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายเอกพันธ์ แวงวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,14:19  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวชี้วัด
ชื่ออาจารย์ : นายเอกพันธ์ แวงวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,14:18  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..