ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศวรรยา อนุศาสนี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561,09:33  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางพรรณีย์ มาอ่อน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,11:37  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย รางวัลระดับเหรียญเงินชั้นม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางน้ำฝน นามรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,12:00  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย รางวัลระดับเหรียญเงินชั้นม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางน้ำฝน นามรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,11:58  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย รางวัลระดับเหรียญเงินชั้นม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางน้ำฝน นามรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,11:53  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ ๘ บท รางวัลระดับเหรียญเงินชั้นม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางน้ำฝน นามรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,11:50  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย คำคมเดิม รางวัลระดับเหรียญเงินชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางน้ำฝน นามรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,11:49  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.4-ม.6 รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางน้ำฝน นามรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,11:37  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการห้องเรียนสีขาว โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชื่ออาจารย์ : นางน้ำฝน นามรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,11:35  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวชื่อสถานศึกษาโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนิดา ครุฑยัง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,06:30  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..