ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศวรรยา อนุศาสนี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561,09:33  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางพรรณีย์ มาอ่อน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,11:37  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย รางวัลระดับเหรียญเงินชั้นม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางน้ำฝน นามรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,12:00  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย รางวัลระดับเหรียญเงินชั้นม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางน้ำฝน นามรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,11:58  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย รางวัลระดับเหรียญเงินชั้นม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางน้ำฝน นามรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,11:53  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ ๘ บท รางวัลระดับเหรียญเงินชั้นม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางน้ำฝน นามรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,11:50  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย คำคมเดิม รางวัลระดับเหรียญเงินชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางน้ำฝน นามรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,11:49  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.4-ม.6 รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางน้ำฝน นามรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,11:37  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการห้องเรียนสีขาว โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชื่ออาจารย์ : นางน้ำฝน นามรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,11:35  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวชื่อสถานศึกษาโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนิดา ครุฑยัง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,06:30  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..