ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางพรรณีย์ มาอ่อน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,11:37  อ่าน 84 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
รายละเอียดผลงาน
ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ปี 2551
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,11:37   อ่าน 84 ครั้ง